a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

مجموعه آرای حقوقی

خانه > آرای حقوقی و کیفری > مجموعه آرای حقوقی

مجموعه آرای حقوقی

مجموعه آرای حقوقی

در این بخش ما مجموعه آرای حقوقی در زمینه های مختلف را جمع آوری کرده ایم که می توانید در ادامه مطالعه نمایید:

1- آرای مطالبه نفقه فرزند

نفقه قانونی دخترم طاهره با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه…….. لغایت…….. جمعاً…….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد …

ادامه مطلب

رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: «صرف امضای چک (آن هم در متن و ظهر) برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌نماید لذا نوشتن متن آن توسط دیگری تأثیری در موضوع ندارد…»

ادامه مطلب
رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎ های ثبتی شماره هـ/۸۷/۵۱۶

تاریخ: 1388/6/15

شماره دادنامه: ۴۸۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶

ادامه مطلب

خواهان: محمد…… به وکالت اکبر…..

خوانده: بانک……

کلاسه: ‌……

تعیین خواسته و بهای آن: ابطال سند شماره…… دفترخانه اسناد رسمی شماره…… ثبت….. مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال بدواً صدور دستور موقت بر ممنوعیت تحویل پلاکها موضوع سند مورد دعوی.

ادامه مطلب

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای… به طرفیت اداره ثبت احوال………. به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه…. از لحاظ تاریخ تولد سال…. به سال…. بدین شرح که خواهان مدعی شده که …

ادامه مطلب

در خصوص درخواست دوشیزه……. به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متولد سال ۱۳۵۲ می باشد و مدت ۱۵ سال است که بین والدین او طلاق واقع گردیده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشیزه می باشد

ادامه مطلب

سئوال: آیادر صورت ازدواج مجدد شوهر بدلیل عدم تمکین زن و با اجازه دادگاه و بدون رضایت و اذن زوجه، آیا زن می تواند باستناد تخلف از شروط ضمن عقد، تقاضای طلاق نماید؟

ادامه مطلب

در خصوص دادخواست آقای…… به طرفیت آقای…………. به خواسته استرداد اصل چک شماره………… جاری…….. عهده بانک………. شعبه……….. و نیز دادخواست متقابل آقای….. (خوانده) به طرفیت آقای…….. (خواهان) به خواسته مطالبه وجه چک موصوف به مبلغ…………….. ریال بدین توضیح که خواهان اولیه اظهار نموده چک موصوف را قبلاً اعلام سرقت کرده ام و چون در اختیار خوانده می باشد تقاضای رد نمودن آنرا دارم

ادامه مطلب

خواهان: فریده…….

خوانده: مجتبی…….

کلاسه: ع…….

تعیین خواسته و بهای آن:

الزام به تخلیه یکباب مغازه بشرح دادخواست

ادامه مطلب

در خصوص دادخواست خواهان / خواهان ها…….. به طرفیت خوانده / خواندگان….. به خواسته صدور حکم تخلیه….. باب منزل / مغازه جزء پلاک ثبتی به شماره…… فرعی… از اصلی…. واقع در بخش…. شهرستان….

ادامه مطلب

دعوی خواهان به وکالت آقای… علیه خوانده… تعدیل و افزایش اجاره بهای آن از مبلغ…. ریال به مبلغ…. ریال با احتساب خسارت دادرسی، ما به التفاوت اجاره و تخلیه آن به علت تعدی و تفریط می باشد

ادامه مطلب

خواهان: محمد……….

خواندگان: علیرضا…….. وغیره

کلاسه:……..

تعیین خواسته: الزام به تقسیم ماترک مرحومه فاطمه…….. با تعیین قدرالسهم هر یک از وارث ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی به وکالت آقای……..

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 1387/2/22

شماره۶۰۱۲/هـ 1387/6/16

ادامه مطلب

14- خلع ید تخلیه

خواهان: رؤیا……

خوانده: محسن……

کلاسه: ‌ ع……

تعیین خواسته و بهای آن: خلع ید از شش دانگ خانه پلاک شماره…… بخش…… اصفهان مقوم به مبلغ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال به متراژ ۱۹۵ متر مربع از قرار هر متر…… ریال طبق تعرفه دارائی.

ادامه مطلب

خانم……. دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره………. و پرونده تامین دلیل کلاسه…. شعبه…….. علیه آقای…. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ…….. ریال هزینه دادرسی را کرده است

ادامه مطلب

خواهان: خانم زهرا…..

خوانده: آقای مجید……

کلاسه:………

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره………. دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره……….

اینجانب زهرا………. که مدت ۲۲ سال است با آقای مجید………. ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است

ادامه مطلب

نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور:

ادامه مطلب
خواهان: خانم الف

خوانده: آقای ب

کلاسه:…………

تعیین خواسته و بهای آن:

۱ـ بدواً تقاضای صدور حکم اعسار از هزینه های دادرسی ۲ـ محکومیت خوانده و بهای آن به پرداخت مهریه مندرج در سند نکاحیه به نرخ مقرر طبق نظریه کارشناسی به ارزش……. میلیون ریال

ادامه مطلب

خواهان: آقای الف

خوانده: آقای ب

کلاسه: …….

تعیین خواسته و بهای آن:

صدور حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت معادل مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره……. بانک……. شعبه اصفهان جاری……. به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و دفتر، خسارات تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم. بدواً تقاضای صدور حکم قرار تأمین خواسته از مطلق اموال شرکت معادل وجه خواسته را دارد.

ادامه مطلب

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).