a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اعسار از هزینه دادرسی

خانه > دعاوی اعسار  > اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی

پرسش:

نحوه طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور مدنی با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا دادخواست اعسار
از پرداخت هزینه دادرسی، به طرفیت ریاست دادگستری باید ارائه شود.

اتفاق نظر

اولا: در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ماده ۶۹۷ چنین امری پیش بینی شده بود؛ اما پس از تصویب قانون جدید،
این امر مسکوت مانده است ثانیا: پس از تشکیل دادگاههای عمومی و تصویب قانون مربوط، برخی از وظایف و
اختیارات دادستان، به عهده ریاست دادگستری و برخی به عهده رؤسا و دادرسان شعب قرار گرفته است؛
بنابراین به نظر می رسد تنظیم دادخواست یاد شده به طرفیت ریاست دادگستری
وجاهت قانونی نداشته باشد
و این نوع دعوا به آن مقام قضایی توجه نخواهد داشت.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

وفق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای آمار از پرداخت هزینه دادرسی،
ضمن درخواست نخستین با تجدیدنظر با فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن
است در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی، با دادگاهی است که برای مورد تجدید نظر یا فرجام
را صادر کرده است؛
بنابراین با توجه به قسمت اخیر ماده 507 قانون مزبور و اینکه مطابق ماده ۵۲۹ همین قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن
قانون مذکور ( ۱۳۷۹/۲/۳۷ ) قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی
است.

اقامه دعوای اعسار از هزینه دادرسی صرفا به طرفیت طرف دعوای اصلی صورت می گیرد و طرح این ادعا به طرفیت
ریاست دادگستری (به عنوان قائم مقام دادستان) ضرورت قانونی ندارد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).