a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تعریف وصیت

تعریف وصیت

وصیت

تعریف وصیت

تعریف وصیت
وصیت در دو نوع است:

 1. تملیکی 2. عهدی
وصیت تملیکی چیست؟

به این معناست که شخصی وصیت کند بعد از مرگش مال مشخصی را که برای خودش است به شخصی بدهند.

چه زمانی مالکیت برای شخصی که به نعفش وصیت شده ایجاد می شود؟

در این نوع وصیت (تملیکی) صرف اینکه شخص وصیت کننده اسم شخص خاصی را در وصیت نامه ببرد کفایت نمی کند و آن شخصی که وصیت به نام اوست زمانی که قبول کند، مالکیتش تحقق پیدا می کند البته این مالکیت بعد از فوت شخص وصیت کننده است.

زمانی که وصیت به نفع عموم است چگونه به جا آورده می شود؟

در این زمان وقتی وصیت به نفع عام است یا به نفع فقرا است صرف وصیت کفایت می کند و نیاز به قبول از جانب افرادی که به نفعشان وصیت شده نیست.

شرایط قبول موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده است) چیست؟

همانطور که گفته شد قبول یا رد وصیت تنها بعد از مرگ شخص جنبه قانونی پیدا می کند حتی اگر قبل از مرگ شخصی که وصیت کرده شخص مورد وصیت آن را قبول و حتی مکتوب کنند مالکیت را می توان آن را بازپس گرفت چون میتوان از وصیت رجوع کرد تنها اثر قبول قبل از مرگ این است که اگر شخص از وصیت خود برنگردد بعد از مرگش دیگر نیاز به قبول نیست، شرایط رد یا قبول موصی به (مال مورد وصیت)

رد یا قبول شخصی که به نفع او وصیت شده تنها بعد از مرگ شخص وصیت کننده معتر است .

پس چند حالت قابل فرض است:
 1. اگرفرد قبل از مرگ شخص وصیت را رد کرده باشد در صورتیکه وصیت به همان شکل پابرجا باشد می تواند وصیت را بعد از مرگ قبول کند.
 2. اگر بعد از فوت آنرا قبول کند دیگر نمی تواند بازپس دهد.
 3. اگر قبل از فوت قبول و وصیت به همان حالت پابرجا باشد بعد از مرگ دیگر نیاز به قبول مجدد نیست.
اگر وصیت به طفل یا دیوانه باشد به چه صورت قبول می گردد؟

اگر وصیتی به نفع شخص دیوانه یا کودکی شود قبول یا رد آن برعهده سرپرست آن شخص است.

آیا تمام مال مورد وصیت را باید قبول کرد؟

قبول یا رد وصیت تماما بر عهده شخصی است که به نفع او وصیت شده است پس با این توضیح به این نتیجه می رسیم که فرد می تواند قسمتی از مورد وصیت شده را قبول کند و قسمتی از آن را رد کند در این صورت وصیت به قسمتی که قبول شده است صحیح و به قسمتی که رد شده باطل است.

وضعیت مال مورد وصیت قبل از رد یا قبول به چه صورت است؟

ورثه: کسانی که از شخص بعد از مرگش ارث می برند، (تا زمانی که فرد مورد وصیت نظر خود را در رابطه با رد یا قبول اعالم نکرده باشد ورثه نمی توانند در آن دخل و تصرفی داشته باشند و در صورتیکه بی پاسخ ماندن آنها موجب ضرر و ضیان شود دادگاه فردی را که به نفع او وصیت شده ملزم به تصمیم گیری می کند.

وصیت عهدی چیست؟

وصیت عهدی چیست؟

این نوع وصیت به این معناست که شخصی در وصیت نامه خود یک یا چند نفر را مامور به انجام کاری می کند مثال: شخصی وصیت می کند که دختر بزرگ او نماز هایش را به جا آورد یا کسی را وصی فرزندان کوچکش در وصیت قید می کند تفاوتی که در این دو نوع وصیت (تملیکی و عهدی) وجود دارد این است که در وصیت عهدی قبول شرط نیست برخالف وصیت تملیکی بلکه اگر با خبر از وصیت باشد و بخواهد رد کند باید قبل از فوتش رد کند چون بعد از فوت اثری ندارد و وصیت را باید به جا آورد حتی اگر نسبت به آن بی خبر بوده باشد.

ذکر چند اصطلاح:
1. به شخصی که وصیت می کند موصی گفته می شود.
2. مالی که وصیت می شود موصی به نامیده می شود.
3. کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده باشد را موصی له.
4. کسی که در وصیت نامه عهدی او را مامور انجام کاری کرده باشند را وصی می گویند.

حال موصی چه کسی است ؟

موصی شخصی است که وصیت می کند.

رعایت چه شرایطی در وصیت الزم است؟

شخصی که وصیت می کند باید در موردی که مکتوب در وصیت می کند مالکیت داشته باشد و اهلیت داشته باشد.

وصیت در خودکشی قبول است؟

وصیت در خودکشی قبول است؟

اگر شخصی قصد خود کشی داشته باشد و وصیت کند بعد اقدام به خودکشی کند در صورتیکه در اثر این عمل بمیرد وصیتش باطل است اما اگر نمیرد در اثر این عمل وصیت او نافذ و صحیح می باشد.

از ارث محرومت میکنم! آیا قبول است؟

برخلاف تصور عموم مردم، هیچکس نمی تواند کسی را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیت نامه ایی مکتوبشود بالاثر و باطل است. شخصی که وصیت می کند می تواند از وصیت خود بازگردد و تجدید نظر کند و اگر شخص اول یک وصیت نامه تنظیم کند و چند سال بعد یک وصیت نامه دیگر تنظیم کند و تماما وصیت نامه اول را نقض کند وصیت نامه ایی صحیح است که دوما ندوین شده یعنی آخرین وصیت نامه ایی که از متوفی وجود دارد صحیح و نافذ است.

موصی به چیست؟

به مالی که در وصیت به دیگری تملیک می شود موصی به گفته می شود.

شرایط خاص وصیت مال چیست؟
 1. باید وصیت به گونه ایی نباشد که خواستار این شود که مال در جهت نامشروع صرف
  و هزینه گردد.
 2. باید شخصی که مالی را وصیت می کند مالک آن باشد در غیر این صورت حتی اگر مالک اصلی
  اجازه هم دهد وصیت باطل است چون باید شخص از داشته های خود وصیت کند.
 3. وصیت در مالی که بعدا حاصل می شود هم جایز است یعنی اینکه ممکن است در حال حاضر
  وجود نداشته باشد و بعدا پدید آید.
 4. مثال:
 5. شخصی وصیت می کند میوه های باغش که در زمستان به بار می آید به شخص مورد نظرش
  داده شود، شخصی که وصیت می کند هیچگاه این اجازه را ندارد که کل اموالش را ببخشد یا
  نسبت به کل اموال وصیت تملیکی به نفع
 6. شخصی داشته باشد بلکه تنها می تواند ثلث یعنی 1/3 از اموالش را وصیت کند در غیر این صورت
  نیاز به اجازه ی وراث است و اگر نصفی راضی و عده ایی ناراضی باشند فقط از سهم آن دسته
  از وراث که راضی بودند کسر می شود؛
 7. هر زمان مالی که وصیت شده معین باشد و قیمت آن مال نسبت به کل اموال بیشتر از ثلث باشد
  مازاد پول برای وراث

 

 1. همانطور که گفته شد نسبت به دارایی او بعد از 1/3 است یا می توانند اجازه دهند یا می توانند
  مازاد را بازپس گیرند و این میزان ثلث یا
  مرگش سنجیده می شود نه در زمانی که وصیت کرده است.


  حال اگر وصیت به منفعت بردن از مالی باشد به چه صورت است؟

 2. ممکن است شخصی وصیت کند که فرد یا افرادی از منفعت یک ملک استفاده کنند حال به صورت دائم حال به صورت مدت معین الف. ملک و منافعی که از ان میتوان برد مکتوب می شود. ب. ملک مورد نظر را در مدت وصیت که از آن نمیتوان بهره ایی برد محاصبه می شود تفاوت بین دو قیمت (اول و دوم) از ثلث محاسبه می شود و در صورتیکه به صورت دائمی از منافع استفاده شود و خود ملک هم قیمتی نداشته باشد.

قیمت و بها ملک با توجه به منفعت ملک سنجیده می شود و از ثلث اموال محاسبه می شود.

موصی له چه کسی است؟

موصی له چه کسی است؟

همانطو که قبال هم گفته شد موصی له شخصی است که وصیت تملیکی به نفع او صورت گرفته است.
موصی له باید موجود باشد یعنی زنده باشد و وجود خارجی داشته باشد، که با این اوصاف بتواند مالک چیزی شود.

آیا وصیت به کودک به دنیا نیامده صحیح است؟

بله صحیح است؛ به این شرط که زنده به دنیا بیاید اما اگر طفل بر عصر جنایتی علیه مادر او
سقط شود و مرده به دنیا آید
مالی که به نفع او وصیت شده به ورثه او می رسد البته اگر مورد جنایت منع کننده ارث نباشد
اگر شخصی که وصیت می کند چند نفر را منتفع از مال دانسته باشد مال بین آنها مساوی
تقسیم می شود مگر اینکه به حالت دیگری نحوه تقسیم مال در وصیت مکتوب شده باشد.

آیا کودک را می توان وصی قرار داد؟

بله.می توان وصی قرار داد اما به همراه یک بزرگتر که تا زمان رشد و رسیدن به سن قانونی به نمایندگی
از آن کودک تا رسیدن به سن قانونی وظایف اورا به جا آورد.

شخصی که وصیت کرده است و کسی را وصی خود قرار داده است می تواند یک نفر را جهت نظارت
بر کار های او معین کند و اختیارات این شخص تا حدی است که شخص وصیت کننده مشخص کرده است.
یا اینکه به حالت عرفی است زمانی که اموال شخص فوت کرده در دست وصی است.
حکم امین را دارد و تا زمانی که در اموال زیاده روی و استفاده بی جا نداشته باشد ضامن برای
پرداخت خسارت نمی باشد.

نکته

وصی باید طبق خواسته شخص فوت کرده عمل کند در غیر این صورت یا از مقامش عزل می شود
یا در صورت ایجاد خسارت باید پرداخت خسارت کند.
اما یک نکته ایی در رابطه با صغیر (کودک) این است که برای این فرد-شخصی جز پدر و پدر بزرگ
پدری او نمی تواند وصی مشخص کند.

وصی چه کسی است؟

وصی شخصی است که در وصیت نامه عهدی اسم او برای انجام کار معینی آورده شده حال شخصی
که وصیت می کند می تواند یک یا چند نفر وصی در نظر بگیرد آنها می توانند باهم به وصیت عمل کنند.
مگر اینکه از هم تفکیک شده باشند و عمل هر کدام مشخص شده باشد، همچنین شخص می تواند
به صورت ترتیبی وصی مشخص کند.

مثال: اگر شخص اول فوت کرد نفر دوم وصی است و به همین حالت به افراد دیگر ارجاع پیدا خواهد کرد.

گردآورنده: (مائده راد)

<در صورت نیاز به اخذ مشاوره با شماره 3671717-0939 تماس حاصل فرمایید>

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).