a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی

خانه > دعاوی اعسار  > تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی

تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی

تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی

تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی

تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی

 

پرسش:

در صورتی که در دعاوی خانوادگی خواهان قادر به پرداخت هنر دادرسی نباشد آیا نیاز به تقدیم
دادخواست اعسار و در نهایت صدور حکم است؟

اتفاق نظر

مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ که نسخ شده است چون قانون خاص است
دادگاه می تواند هریک از طرفین دعوا را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف
نماید. و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار نیست. کافی است دادگاه با ملاحظه استشهادیه پیوست
دادخواست دستوری به این شرح صادر نماید:

با توجه به استشهادیه پیوست چون خواهان بی بضاعت تشخیص داده شد از پرداخت هزینه دادرسی
معاف میشود.
البته نظر مخالف هم وجود دارد که معتقد است که با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می دارد: «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی
است، چون ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ با مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر است؛ لذا لغو شده است؛

بنابراین خواهان در دعاوی خانواده چنانچه ادعای عدم تمکن پرداخت هزینه دادرسی دارد باید دادخواست
اعسار بدهد؛ ولی این نظر مخدوش است؛ زیرا قانون خاص قانون عام را چه مقدم باشد، چه مؤخر تخصیص
می دهد. نه اینکه عام مؤخر خاص مقدم را نسخ نماید. و معافیت از هزینه دادرسی در ماده ۳۰۱ قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد دادخواست مدعی خصوصی که
به تبع امر
کیفری
دادخواست می دهد پیش بینی شده است اگر این نظر را بپذیریم باید بگوییم که ماده مذکور هم
نسخ شده در حالی که چنین نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ عنوان شده، دادگاه هریک از طرفین را که بی بضاعت
تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزينه ها معاف می کند که حکمی است خاص و حکم
عام مؤخرالتصویب حکم خاص مقدم را نسخ نمی کند.

در این زمینه ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب که در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۷
لازم الاجراست. لزوم پرداخت هزینه دادرسی را در دعاوی حقوقی بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأکید قرار داده است. و در موارد ۵۰۴ تا ۵۰۷ همین قانون
موضوع اعسار از هزینه دادرسی و تعریف مشخص معسر تبیین و در ماده ۵۰۸ قانون تصريح شده معافیت
از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود؛

بنابراین مقررات ماده ۴ قانون حمایت خانواده با مواد ۵۰۴ تا ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های
عمومی و انقلاب مغایرت دارد. و از آنجا که به موجب قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون مزبور از تاریخ لازم الاجرا
شدن این قانون ( ۱۳۷۹/۲/۲۷ ) سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر لغو و نسخ شده، ماده ۴ قانون حمایت
خانواده هم مکفی است. و در دعاوی خانواده هم هرگاه یکی از اصحاب دعوا از پرداخت هزینه دادرسی
اعلام اعسار کند، باید مطابق مواد ۵۰۴ تا ۵۰۸ فوق الذکر دادخواست تقدیم کند. و دادگاه هم به این ادعا
رسیدگی و انشای حکم می کند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).