a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

خانه > خدمات داوری  > داوری در عمل > دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

در این بحث ابتدا به معرفی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی می پردازیم و سپس به نحوه حل و فصل اختلافات نزد این دیوان خواهیم پرداخت.
معرفی دیوان بین المللی داوری
این دیوان دارای اساسنامه ای است که از ۷ ماده تشکیل شده است و شامل موارد زیر است .

1- وظیفه دیوان

ماده یک اساسنامه صحبت از وظیفه دیوان می کند که عبارت است از اطمینان از اجرای قواعد سازش و داوری اتاق که خود وضع کرده است. در این ماده استقلال دیوان از اتاق و نیز استقلال اعضای دیوان از کمیتههای ملی اتاق پیش بینی شده است. قید نکته اخیر ضروری است، چه، اعضای دیوان از میان کسانی انتخاب میشوند که کمیته های ملی اتاق معرفی می نمایند که وابسته به دولتها هستند.

2- اعضای دیوان

دیوان دارای یک رئیس، چند نایب رئیس و اعضای اصلی و علی البدل است (ماده اساسنامه دیوان). انتخاب اعضای دیوان در صلاحیت شورای اتاق بازرگانی بین المللی است و بر اساسی پیشنهاد شورای اجرائی اتاق به ترتیب زیر تعیین میشوند.

  • رئیسی و نواب رئیسی را می توان از میان اعضای دیوان یا خارج از آنها انتخاب نمود؛ اعضای دیوان بر اساس پیشنهاد کمیته ملی هر کشور، که هر کدام یک عضو را معرفی می نمایند، انتخاب میشوند؛ انتخاب اعضای علی البدل الزامی نیست.
  • مدت مأموریت اعضای دیوان سه سال است (ماده ۳ اساسنامه).
  • اعضای دیوان محدودیتهایی دارند که در ماده ۲ قواعد داخلی دیوان پیش بینی شده اند:

1) عدم شرکت در داوریهای اتاق به عنوان داور یا وکیل جز در صورت موافقت طرفهای دعوا.

2) در صورت شرکت در داوری، به شرط موافقت طرفین، آنها نمی توانند در هیأت عمومی و کمیته ها شرکت کنند.

3) حفظ استقلال خود در مقابل کمیته ملی خود و حفظ محرمانه بودن اسناد در اختیار آنها در مقابل کمیته های ملی که آنها را انتخاب کرده اند.

3- طرز تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان

دیوان بین المللی داوری

ریاست هیأت با رئیس دیوان یا نایب رئیس که رئیس خود معین می کند می باشد. برای رسمیت جلسه حضور حداقل ۶ نفر عضو ضروری است. تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می شود و در صورت تساوی آراء مثبت و منفی، رأی رئیس دیوان حاکم خواهد بود (ماده ۴ اساسنامه).

4- کمیته دیوان

دیوان بر اساس ماده ۵ اساسنامه می تواند یک یا چند کمیته دیوان تشکیل دهد و وظایف آنها را تعیین کند. بر اساس این ماده و ماده (۴) ۱ قواعد داوری دیوان، کمیته دیوان تشکیل شده است. اعضای کمیته دیوان عبارتند از: یک رئیس و حداقل دو نفر عضو که می توانند در غیاب رئیسی به عنوان نایب رئیس انتخاب شوند؛ انتخاب اعضای ؛ انتخاب اعضای کمیته در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است؛ کمیته دیوان با دعوت رئیس کمیته و با حضور حداقل دو نفر تشکیل می شوند؛ کمیته صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی را دارد که دیوان مشخص می کند. تصمیمات کمیته دیوان باید به اتفاق آراء باشد و اگر نتواند تصمیم بگیرد مراتب را به هیأت عمومی بعدی دیوان محول و ارجاع می کند (ماده ۴ قواعد داخلی دیوان بین المللی اتاق).

5- دبیر خانه دیوان

دیوان دارای یک دبیرخانه است که در رأس آن دبیر کل قرار دارد. عمده صلاحیت دبیر کل در تأیید داور، تصدیق نسخ رأی داوری و ترتیب وصول هزینه ها است. دبیر کل می تواند وظایف مزبور را به مشاور کل دیوان یا معاون دبیر کل محول کند (ماده ۵ قواعد داخلی).

6- محرمانه بودن کار دیوان

اتاق بازرگانی بین المللی

کلیه کسانی که تحت هر عنوانی در کار دیوان مشارکت دارند، موظفند محرمانه بودن کار را رعایت کنند (ماده ۶ اساسنامه دیوان). این امر شامل جلسات دیوان (هیأت عمومی یا کمیته) و در مورد کلیه مدارکی اعمال میشود که به دیوان تسلیم می شود یا در دیوان تنظیم میشود. معذلک، رئیس دیوان یا دبیر کل می توانند به پژوهشگران علمی حقوق تجارت بین المللی اجازه دهند از آراء داوری و مدارک عمومی (و نه لوایح و یادداشتهای مراجعین به داوری) مطلع شوند. اسناد و آراء داوری در آرشیو دیوان نگهداری می شوند ولی اصحاب دعوا می توانند استرداد آنها را مطالبه کنند (ماده ۱ قواعد داخلی، بندهای ۱ تا ۶).

7- صلاحیت دیوان در ارتباط با اصلاح مقررات داوری

تصویب قواعد داوری با شورای اتاق و با پیشنهاد شورای اجرائی است. معذلک، کمیسیون داوری بین المللی اتاق، باید قبلاً قواعد مزبور را بررسی و اظهار نظر کند (ماده ۷ اساسنامه).

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).