a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

وکالت مهر و موم ترکه

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه امور حسبی > وکالت مهر و موم ترکه

وکالت مهر و موم ترکه

وکالت مهر و موم ترکه – مهر و موم ترکه چیست؟ – انواع مهر و موم ترکه
ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد از فوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود.
امور راجع به ترکه عبارتند از اقداماتی که جهت حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می شود از جمله: مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و…

معنی مهر و موم ترکه چیست ؟

از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد .
مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند. درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریز ترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریز ترکه صورت می‌گیرد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به امور ترکه :

مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد و اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد دادگاهی که اموال غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده صالح است و اگر اموال غیر منقول هم در حوزه های متعدد واقع باشند دادگاهی که که قبل از همه اقدام نموده صالح می باشد.

مهر و موم ترکه به یکی از اشکال زیر انجام می شود :

1. قراردادن لاک و موم گداخته در درب ورودی خانه یا پاکت و صندوق و …
زدن مهر رسمی بر لاک و موم گداخته شده

 

مهر و موم ترکه

 

مهر و موم ترکه ممکن است به درخواست اشخاص یا بدون درخواست آنها صورت گیرد که در مواد167و168 قانون امور حسبی مقرر گردیده است .

اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند :

– هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

– موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

– طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگریهم برای تأمین طلب نشده باشد.

– کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

در مورد مهر و موم بدون درخواست اشخاص، صرف اطلاع دادگاه برای اقدام کافی است و شرایط آن این است که کسی که در ملک استیجاری یا … فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد و اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت بوده باشد.

تحریر ترکه (لیست کردن اموال متوفی) به چه ترتیبی است؟

 

وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می‌توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند. در این صورت بعد از دعوت اشخاص ذینفع و آگهی تعیین وقت که از یک‌ ماه نباید کمتر و از سه ماه نباید بیشتر باشد، منتشر می‌شود. غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهر و موم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نیست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی‌صلاح کند.

 

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).