a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

وکالت نصب امین

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه خانواده > وکالت نصب امین

وکالت نصب امین

وکالت نصب امین – وکالت نصب امین – درخواست نصب امین – نصب امین برای فرد مفقود الاثر و جنین چگونه است؟

ماده 130- دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند .

1–   اشخاصی که می توانند برای غائب مفقود الاثر یا جنین درخواست تعیین امین نمایند عبارتند از : دادستان ، اشخاص ذینفع

2–   اشخاص ذینفع از قبیل وارث ، بستانکار و شریک

3–   نصب امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر وضوع ماده 1012 قانونی مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند 3 ماده لایحه قانون دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی 1 رسیدگی به امور غایب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غای نیز می شود . بنابراین رای شعبه 2 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در وارد مشابه لازم الاتباع است . ( رای شماره 32 – 21/12/1368 هیئت عمومی دیوان عالی کشور )

ماده 131– پس از وصول درخواست نصب امین ، دادگاه در خصوص غیبت و اینكه غایب كسی را برای اداره اموال خود معین كرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی ، تعیین امین می‌نماید .

نصب امین

1–   اشخاصی که می توانند برای غائب مفقود الاثر یا جنین درخواست تعیین امین نمایند عبارتند از : دادستان ، اشخاص ذینفع

2–   اشخاص ذینفع از قبیل وارث ، بستانکار و شریک

3–   نصب امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر وضوع ماده 1012 قانونی مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند 3 ماده لایحه قانون دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی 1 رسیدگی به امور غایب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غای نیز می شود . بنابراین رای شعبه 2 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در وارد مشابه لازم الاتباع است . ( رای شماره 32 – 21/12/1368 هیئت عمومی دیوان عالی کشور )

ماده 131- پس از وصول درخواست نصب امین ، دادگاه در خصوص غیبت و اینكه غایب كسی را برای اداره اموال خود معین كرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی ، تعیین امین می‌نماید .

1– پس از وصول درخواست نصب امین دادگاه بعد از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی برای اداره اموال غایب شخصی را به عنوان امین تعیین می نماید .

2– پس از وصول درخواست نصب امین دادگاه بعد از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی باید اداره اموال غایب شخصی را به عنوان امین تعیین می نماید .

نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری

سؤال : آیا در مورد صغار مفقودین جنگ تحمیلی ، در صورت حیات جد پدری نباز به تعیین امین می‌باشد یا خیر ؟

نظر مشورتی : در خصوص صغار و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدری ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد و لیكن در مورد اداره اموال غایب مفقودالاثر چون افراد غیرمحجور تحت ولایت نخواهند بود بنابراین اگر از طرف خود غائب تعیین تكلیف نشده باشد و قانوناً نیز كسی حق تصدی امور را نداشته باشد و دادگاه برابر ماده 1012 قانون مدنی برای اداره اموال غائب اقدام به تعیین امین خواهد نمود .

ماده 132- كسی كه در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غایب ، آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود .

1– هرگاه کسی که در زمان غیبت غائب مفقود الاثر عملا اداره اموال و دارایی او را عهده دار بوده است ، در موقع تعیین امین برای غائب مفقود الاثر ، آن شخص بر دیگران تقدم خواهد داشت .

ماده 133- غایبی كه تابعیت او مشكوك است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است .

1– هرگاه تعبیت شخص غائب مفقود الاثر مشخص و معلوم نباشد ، آن را در حکم تابعیت ایران محسوب کرده و مقررات قانون ایران بر آن حاکمیت خواهد داشت .

ماده 134– سایر احكام امین غایب مطابق احكام مذكور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است .

1–   محکمه می تواند از امینی که معین می کند نقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید ( ماده 1013 قانونی مدنی )

2–   اگر یکی از وارث غایب تضمینات کافی بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهد شد . ( ماده 1014 قانونی مدنی )

3–   وظایف و مسئولیت های امنی که به موجب مواد قبل معین می گردد ، همان است که برای قیم مقرراست ( ماده 101 قانونی مدنی )

4–   مقررات راجع به وظایف و اختیارات قیم شامل امین غایب و جنین هم می شود ( ماده 119 قانونی امور حسبی )

5–   دادگاه می‌تواند علاوه بر امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظائف امناء متعدد را تفكیك كند(ماده112 قانون امور حسبی)

6–   در صورت تعد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظائف امناء متعدد را تفكیك كند(ماده112 قانون امور حسبی)

7–   مقررات راجع به وظایف و اختیارات قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود(ماده 119 قانون امور حسبی)

ماده 135- بعد از صدور حكم موت فرضی غایب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غایب ، سمت امین زائل می‌شود .

1–   مطابق این ماده هر گاه برای غایب حکم موت فرضی صادر شود ، سمت امین زایل می گردد که در این صورت ورثه اموال و دارایی را بین خود به نسبت سهم الارث تقسیم می کنند .

2–   هرگاه معلوم شود غایب حقیقتا فوت کرده و موت او موت حقیقی است باز هم نیاز به وجود امین بیوده و سمت امین هم زایل می شود .

3–   هر گاه معلوم شود غایب زنده است در این صورت هم سمت امنی زایل می شود ، چون که انسان زنده محجور یا عاجز به اداره اموال خویش نیست بدون درخواست امین ، نیازی به امین نخواهد داشت

درخواست تعیین امین

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).