a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

وکالت نفقه زوجه

خانه > خدمات کارگروه  > کارگروه خانواده > وکالت نفقه زوجه

وکالت نفقه زوجه

وکالت نفقه زوجه – مقدار نفقه – میزان نفقه – شرایط نفقه – نفقه چیست؟ – مقدار نفقه چقدر است؟ – شرایط پرداخت نفقه چیست؟

نفقه زوجه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه ، اثاثیه منزل ، غذا ، لباس،دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج می باشد.

نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است:

مطابق قانون مدنی ایران :نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن ،البسه ،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

چگونگی محاسبه میزان نفقه

ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای شوونات خانوادگی زن عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می باشد ودر صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می نماید.

نفقه زوجه

شرایط پرداخت نفقه

به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین نماید.

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است . به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت ننماید ناشزه گویند.

ماده 1108 – هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه

زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم نماید . وکیل حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتمایی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زوجه برود خروج وی از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.

ماده1114 قانون مدنی– زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 قانون مدنی– اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معزور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به وی خودداری می کند هم می تواند شکایت کیفری کند و هو می تواند دادخواست حقوقی ارایه نماید.

شکایت کیفری

زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه البته لازم به ذکر مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

ماده 642- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تاًدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

 

جرم مستمر

نفقه ازجمله جرایم مستمر به شمار می رود یعنی از آن گونه جرایمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری می باشد مثلاً اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد زن می تواند مجدداً شکایت ترک انفاق نماید.مشاوره حقوقی  به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می گردد وبا گذشت شاکی پرونده بسته می شود.

 

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت نماید.

 

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست می بایست خواسته خود را در آنها قید کند. و چون دعوای نفقه مالی است  به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید . وی می تواند در دادخواست خود هزنه دادرسی را نیز مطالبه کند . در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتواند مرد را مجبور به پرداخت نفقه نمود و یا مالی هم از او به دست نیاید که ار آن محل نفقه زن پرداخت گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید 3و4و5.

 

نحوه محاسبه میزان تمبر

اگرمثلاً میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد هزینه تمبر آن 1500 تومان می باشد یعنی 5/1 درصد از کل مبلغ نفقه بنابراین روش محاسبه هزینه تمبر به این صورت است که : خواسته *5/1% : حاصل میزان مبلغ لازم برای ابطال تمبر می باشد. 1500=5/1صدم*1000

شرایط نفقه

عجز از پرداخت هزینه تمبر

اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه دادخواست اعسار (دادخواست عجز از پرداخت نفقه ) را ارایه دهد و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد.

 

نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج

در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری نماید که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می باشد. در این صورت زوجه باید زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه سه برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام نماید یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم نماید.

نفقه زوجه در زمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه نموده است:

به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خنه شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید نفقه تعلق می گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد.

ماده 1085 قانون مدنی– زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

 

نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق

در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن پرداخت نمی شود.

ماده 1109 قانون مدنی- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت ت زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

مقدار نفقه

نفقه در عده وفات

بموجب اصلاحی سال 1381قانون مدنی- در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانیکه پرداخت نفقه به عهده آنهااست تامین می گردد.

 

نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج

با توجه به اینکه طفل تحت ولایت پدر وپدر بزرگ پدری خود می باشد پرداخت نفقه به عهده پدر است .در صورت فوت پدر یا حجر او ولایتش ساقط می شود و به عهده پدر بزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد برای وی نصب قیم می شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او قیمی که دادگاه تعیین می کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.

 

نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج

این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون نداشته باشند دادگاه نصب قیم می نماید ت اداره اموال او را بر عهده بگیرند.

 

نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج

در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و اک شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه قرار خواهد داد.

 

نفقه در عقد موقت(صیغه)

در صورتی که زنی به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی گردد نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توتفق به پرداخت نفقه کرده باشند.

 

ماده 1113- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).