a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

 خوانده دعوای اعسار از آیین دادرسی مدنی و منظور از صدور حکم تبصره ماده 696 قانون آیین دادرسی مدنی

خانه > دعاوی اعسار  >  خوانده دعوای اعسار از آیین دادرسی مدنی و منظور از صدور حکم تبصره ماده 696 قانون آیین دادرسی مدنی

 خوانده دعوای اعسار از آیین دادرسی مدنی و منظور از صدور حکم تبصره ماده 696 قانون آیین دادرسی مدنی

 خوانده دعوای اعسار از آیین دادرسی مدنی و منظور از صدور حکم تبصره ماده 696 قانون آیین دادرسی مدنی

 خوانده دعوای اعسار از آیین دادرسی مدنی و منظور از صدور حکم تبصره ماده 696 قانون آیین دادرسی مدنی

 خوانده دعوای اعسار از آیین دادرسی مدنی و منظور از صدور حکم تبصره ماده 696 قانون آیین دادرسی مدنی

1 در اعسار از هزینه دادرسی طرف دعوا چه کسی است؟

2 آیا حکم اعسار قابل تجدید نظر می باشد؟

3 منظور از صدور حکم تبصره ماده ۴۹۴ حکم بدوی است با حکم قطعی؟

اتفاق نظر

 از قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی جدید چنین مستفاد می شود که در دعوای اعسار مدعی باید
در دادرسی به طرفیت طرف دعوای اصلی مطرح کند؛ چرا که ماده چنین بیان داشته و چنین استفاده می شود
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در آن جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ
می نماید. از این ماده چنین مستفاد می شود که طرف دعوای اعسار طرف مقابل مدعی اعسار است و با این
نحوه بیان قانون گذار ماده ۶۹۷ قانون قبلی را نسخ ضمنی کرده است.

در خصوص سوال دوم سه نظر ارائه شد.
باطبع اصل خواسته قابل تجدیدنظر است اگر اصل طرح قابل تجدید نظر باشد اعسار نسبت به آن نیز قابل تجدیدنظر
است، اگر قابل تجدیدنظر نباشد اعسار نسبت به آن نیز قابل تجدید نظر نیست.

باید بدانیم حکم اعسار قطعی است یا خیر، چرا که اصل بر قطعيت آراست، در قانون احكام قابل تجدیدنظر احصا شده
است و نامی از حکم اعسار آورده نشده است مگر اینکه حکم اعسار را دعوای غیرمالی بگیریم.

3.چون در قانون فعلی مسئله به سکوت واقع شده است در موارد سکون رجوع می کنیم، چرا که ماده ۵۲۹ در مورد
قطعی شدن دو حکم مغایر کرده است. در مواردی که یک قانون موردی را بیان و قانون دیگران و مسکونی باشد؛
چرا که در موارد سکوت باید حکم قضیه را در قوانین یافت و مورد را قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که قبول
اعسار را قطعی داشته و دارد داشته است به تبع اصل خواسته بدانیم اگر اصل خواسته قابل تجدير تجدیدنظر و اگر
اصل خواسته قابل تجدیدنظر نباشد قطعی.

در خصوص سؤال سوم: منظور از حکم، حکم قطعی مدنظر است. چرا که آرای قبلی  قابلیت اجرایی دارند و نیز جوانب
احتیاط نیز در این قضیه رعایت می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

از قسمت اخیر ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که طرف دعوای
اصلی باید در دادخواست اعسار، قید شده و به تعداد طرف دعوا، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم باید تقدیم شود.
از آنجایی که دعوای اعسار منبعث از دعوای اصلی است حکم راجع به دعوای اصلی در مورد دعوای اعسار نیز جاری
است و چنانچه راجع به دعوای اصلی قابل تجدید نظر باشد.
رای صادره در زمیة دعوای اعسار نیز به تبع آن قابلیت تجدیدنظر را خواهد داشت.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).