a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قبل از حبس محکوم علیه و انقضای مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

خانه > دعاوی اعسار  > رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قبل از حبس محکوم علیه و انقضای مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قبل از حبس محکوم علیه و انقضای مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قبل از حبس محکوم علیه و انقضای مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قبل از حبس محکوم علیه و انقضای مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قبل از حبس محکوم علیه و انقضای مواعد موضوع ماده ۳۰۲
قانون مجازات اسلامی

پرسش:

آیا اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی، مالی است یا غیرمالی؟
آیا محكوم عليه قبل از زندانی شدن می تواند درخواست اعسار تقدیم نماید؟
آیا با توجه به ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تقدیم خواست اعسار به صورت تقابل
با در دعاوی خانوادگی جهت رسیدگی توام با مطالبه مهر یا نفقه، وجاهت قانونی دارد؟
آیا رسیدگی به تقاضای اعسار قبل انقضای مواعد (موضع مجازات اسلامی)، وجاهت شرعی و قانونی
دارد؟

توضیح

پرسش های مطروحه که بیشتر از حیث آیین دادرسی مدنی و قواعد شکلی اهمیت دارد که با
در نظر گرفتن باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اعسار مصوب 1313 و قانون نحوه محکومیت
های مالی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. و موضوع نسخ یا عدم نسخ مجازات های تعیین شده
در قانون اعسار نیز مطرح شد و در عین حال مقرر شد سؤال ها از اداره حقوقی نیز استعلام شود که
با توجه به نظریه شماره ۷۱۵۱۰۱۔ ۷۳/۸/۱۴
آن مرجع، حاصل بحث و گفتگو به شرح زیر ارائه می شود.

نظر اکثریت

١. دعوای اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی مالی است.

۲، محكوم عليه قبل از بازداشت می تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.

۳، طرف دعوا به صورت متقابل نمی تواند دادخواست بدهد.

۴. تقاضای اعسار قبل از انقضای مواعد مرقوم قابل رسیدگی است.

نظر اقلیت

نظرها به ترتیب طرح سؤالها عنوان می شود.

1. دعوای اعسار غیرمالی است.

۲، مدعی اعسار از بازداشت نمی تواند دادخواست بدهد.

٣. اعتقاد به ممنوعیت قانونی، نظر اکثریت می باشد.

به این شرح اکثریت نظرشان بر این است که پس از محکومیت و قبل از زندان شدن، امکان تقدیم دادخواست
است که
تعدادی نیز زندانی بودن را با توجه به مواد ۲ و ۳ لازم می داند. و اقلیت، مواد ۲ و ۳ را مانعی بر طرح
دعوا نمی دانند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

1. این دعاوی از نوع دعاوی مالی است.

۲. هرگاه محکومیت مالی به صورت حکم قطعی باشد و درخواست اجرای آن شده باشد، تسلیم دادخواست
اعسار، بلااشکال است.

۳. درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل در محکومیت های مالی موضوعیت ندارد؛ زیرا دعوای تقابل در قبال
دعوای اصلی است. و در محکومیت های مالی، تسلیم دادخواست اعسار، متعاقب محکومیت قطعی پذیرفته
است. و جایگاهی در محل دعوای تقابل که اقتران زمانی در رسیدگی با دعوای اصلی دارد، نمی یابد و نمی توان
با دعاوی مطالبه نفقه و مهر، همزمان با آن رسیدگی کرد.

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قبل از حبس محکوم علیه و انقضای مواعد موضوع
ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

4.مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات، تادیه محکومیت دیات را مؤجل می کند،بنابر این مادام که مواعد سپری
و پرداخت دیه
حال نشود و قدرت اجرایی نیاید، پذیرش دعوای اعسار ممکن نیست؛ زیرا مواعد معین، فرصتی است
که شارع برای محکوم علیه مطمع نظر داشته اند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).