a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

 رسیدگی همزمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی

خانه > دعاوی اعسار  >  رسیدگی همزمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی

 رسیدگی همزمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی

رسیدگی همزمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی

 رسیدگی همزمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی

 رسیدگی همزمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی

پرسش:

چنانچه خواهان ضمن تقدیم دادخواست، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز کرده باشد،
آیا ابتدا باید به این اعسار رسیدگی شود و پس از تعیین تکلیف هزینه دادرسی در جلسه دیگری
به اصل موضوع رسیدگی شد یا همزمان می توان به اعسار و اصل موضوع رسیدگی کرد؟

نظر اکثریت

چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را موجه بداند می تواند
در همان جلسه به اصل موضوع نیز رسیدگی کند. چون با تعیین وقت اولیه خوانده باید آمادگی
دفاع نسبت به اصل قضیه را نیز داشته باشد و تعیین وقت بیشت ناظر به رسیدگی به اصل موضوع
است. و از جهت هزینه دادرسی می توان گفت خوانده به نحوی طرف دعوا قرار ندارد؛

اما اگر دادگاه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ثابت نداند، نمی تواند وارد رسیدگی به اصل
موضوع شود. و پس از تعیین تکلیف هزینه دادرسی باید به موضوع اصلی رسیدگی کند.

نظر اقلیت

در مورد هزینه دادرسی، خوانده طرف دعواست و تا تکليف هزینه دادرسی با پذیرش خواهان در اعسار
از پرداخت آن با عدم پذیرش آن روشن نشود، دادگاه نمی تواند به اصل موضوع رسیدگی کند برای این
امر لازم است در اولین وقت تعیین شده به موضوع اعسار رسیدگی شود. و برای موضوع اصلی پس از
تعیین تکلیف هزینه دادرسی، وقت رسیدگی دیگری تعیین شود.
چون جلسه اول صرفا برای رسیدگی به اعسار است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) مدنی

و ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از را به جریان
افتادن دادخواست را الصاق تمبر به دادخواست و پیوستهای آن یا تادیه هزینه های یاد شده بر
مبنای قانونی قرار داده است. از آنجا که اصل بر تمکن ملائت
است. و ادعای اعسار خلاف اصل
است، این ادعا باید به اثبات برسد.

ترتیب رسیدگی به این ادعا را ماده ۵۰۷ قانون مرقوم بیان داشته است. و مدیر دفتر ظرف ده روز
از تاریخ وصول دادخواست اعسار باید پرونده را به نظر دادگاه برساند تا چنانچه حضور شهود در جلسه
دادرسی لازم باشد به مدعی اعسار اخطار شود که شهود خود را در روز مقرر حاضر کند. و نسخه
دیگر دادخواست برای طرف دعوای اصلی ارسال و روز جلسه دادرسی تعیین و ابلاغ شود.

این جلسه به منظور رسیدگی به ادعای اعسار است نه دعوای اصلی؛ زیرا در حالی که جریان
دادخواست به لحاظ عدم تأدیه هزینه دادرسی و ادعای اعسار متوقف شده و مطابق ماده ۵۰۹ قانون
صدرالذکر باید معافیت از هزینه دادرسی برای دعوای مطروحه تحصیل شود. چگونه می توان با
دادخواست ناقص که
جریان آن قانونا متوقف مانده، به دعوای اصلی رسیدگی کرد؟

پس از تعیین تکلیف دعوای اعسار

و انجام تشریفات قانونی لازم، در صورت رد این دعوا مطابق ماده ۶۴ همان قانون باید مدیر دفتر
در صورت تکمیل بودن پرونده از سایر جهات، آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورت کامل
بودن، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی به دفتر اعاده می کند.

بنا به مراتب، رسیدگی همزمان به ادعای اعسار و دعوای اصلی وجه قانونی ندارد. خاطرنشان
می سازد برخلاف آنچه در نظر ابزاری آمده است،طرف دعوای اعسار،
خوانده دعوای اصلی است.
و دلیل این امر ضرورت ابلاغ دادخواست اعسار به طرف دعوای اصلی بر اساس ماده ۵۰۷ مرقوم است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).