a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

خانه > دپارتمان حقوقی املاک و مستغلات  > رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق
رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق تصرف چیست؟

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق تصرف چیست؟

قبل از هر چیز باید آگاه باشیم که برای حفظ نظام و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،
قانون با قصد برقراری نظم، از تصرف اشخاص پشتیبانی کرده است. و به همین دلیل در مقابل
افرادی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند،
برخورد می کند.

به همین جهت اگر فردی ادعای غیرقانونی بودن رابطه تصرف را داشته باشد،به ناچار با توسل به قانون و با اقامه
دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را منع کند والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.

در قوانین کشور ما تعریف ویژه ای از تصرف به عمل نیامده و تنها در ماده 35 قانون مدنی آمده است.

پس تصرف همان “سلطه و اقتداری است که شخص برمال دارد، خواه مستقیم، خواه به واسطه دیگری”.

برابر با  موارد ذکر شده، هرفردی قدرت و اختيار اجرای حق در مال خود را دارد.
به همین دلیل اگر فرد دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب کند، سه حالت متصور می باشد

حالت اول:

تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به شخصی گفته می شود، که مالی را از تصرف شخص دیگر بدون رضایت او خارج می سازد.
و خودش به شکل غیر قانونی متصرف آن می گردد.

حالت دوم : ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند، برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند.
مثلا شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه،
نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود.

حالت سوم: ممانعت از حق

در این مورد شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود، که صاحب حق
از حق خود استفاده کند.
برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد. ولی
آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.
ممکن است از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست. ولی از دید قانون این اتفاق ممانعت از حق است.

در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می کند.
در صورتی که در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذی حق از حق عبور
یا حق استفاده از مجرای آب و…. می شود.

دستور موقت ماندن عملیات

یکی از مواردی که در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است،
جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد. از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری
از عملیات متجاوز و توقف عملیات اجرایی، با صدور دستور موقت مانع از ورود زیان بیشتر به شاکی شود.

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در ماده 690قانون مجازات اسلامی آمده است.

تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق

تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق

تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق

این مطلب حایز اهمیت را باید در نظر گرفت که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما
در استفاده از زمین،آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است. اما در این دعوی، فقط از استفاده از
حق شما جلوگیری شده و آن را مالک نشده است.

الزام سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان

خواهان در دعوی ممانعت از حق باید ثابت کند، که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی
یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا از روشی
غیرقانونی از تصرف او خارج شده است.

در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛
بجز آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری اثبات کند.
دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می کند، که به طور مناسب نمایان کند که خوانده،
ملک را به صورت عدوانی تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق،
مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.

دعوی مزاحمت

قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می گوید:
دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به دلیل آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست
جلوگیری از مزاحمت کسی را بیان می کند، که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛
بدون  آنکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

نکات مشترک رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

نکته مشترک در سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات
سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالکیت دلیل بر این امر (سابقه تصرف در
گذشته) محسوب می شود.
نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف
اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف وی خارج شده است.

نکاتی درباره دعوای مزاحمت

در حالی که دعوای مزاحمت، باعث اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است،
نباشد، مدعی نمی تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت،
مدعی علیه ادعا کند ذی حق در عملی است که موجب مزاحمت شده است.

در این حالت مدعی می تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند. به عنوان مثال شخصی علیه
دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می کند. و مدعی است که خوانده مانع از این می شود که آب
به مزرعه ام ببرم.
خوانده نیز در جواب می گوید، که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است. و خواهان حق بردن آب
به مزرعه اش را ندارد.

با این حال خواهان انکار می کند. و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می کند. و خود ادعای
مالکیت نهر را می کند.
در این حالات، منشا دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این حالت است که خوانده
می تواند از خواهان رفع مزاحمت را درخواست کند. که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

فصل بیست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موضوع هتک حرمت منازل
و املاک غیر اختصاص دارد. که قانونگذار در ماده 690 آن می گوید:

هر شخصی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی،
نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و مثل آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی شامل کشت شده
یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها،
انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات
و بایر و بقیه اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت با شهرداری ها با اوقاف و
همینطور اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته است.

یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، اقدام کند،
یا بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست با مراجع ذیصلاح دیگر اقدام به عملیاتی کند، که باعث
تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود. یا مبادرت به هرنوع تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا
ممانعت از حق در موارد ذکر شده کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

دادگاه

وظیفه دارد بر حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع
به حال سابق کند.
تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم
صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2: در حالتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و شواهد قوی بر ارتکاب جرم حاضر باشد،
قرار بازداشت صادر خواهد شد.

شخص مدعی می تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند. بر طبق این ماده 690، دادگاه
پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق
و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).