a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

روش تفکیک املاک در ادارات ثبت

خانه > حقوق ثبت  > روش تفکیک املاک در ادارات ثبت

روش تفکیک املاک در ادارات ثبت

روش تفکیک املاک در ادارات ثبت

روش تفکیک املاک در ادارات ثبت

روش تفکیک املاک در ادارات ثبت

تفکیک عرصه

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به موجب ماده واحده مورخ ۹۰/۱۱/۲۸ اصلاح گردید.

به موجب این اصلاحیه ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت
تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، اسامی مالکین، عمل تفکیک یا افراز
را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد
لذا بر این اساس مالک یا وکیل قانونی وی باید نقشه ای را که برای تفکیک زمین خویش تهیه نموده
است جهت تصویب به شهرداری محل، تسلیم و رسید أخذ نماید و شهرداری باید ظرف سه ماه و
پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوطه به خدمات عمومی از کل زمین نقشه را
تعیین و به مالک ابلاغ نماید.

چنانچه

ظرف مهلت مذکور، شهرداری نسبت به موضوع تعیین تکلیف ننماید مالک می تواند تقاضای تفکیک
و افراز خویش را به دادگاه تسلیم نماید و دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های معابر، شوارع و سرانه های
عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به موضوع
رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

کمیسیون ماده ۵ باید ظرف دو ماه به استعلام دادگاه با در غیر این صورت دادگاه با ملاحظه طرح جامع
و تفصیلی و عندالاقتضا کارشناس و با رعایت سایر قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی صادر می نماید.

لازم به ذکر است که

براساس تبصره ۳ قانون موصوف در اراضی با بیش از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ باشد
شهرداری سرانه فضای عمومی و خدماتی خویش تا سقف ۲۵% و برای تأمین نیاز احداث شوارع و
معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی از باقی مانده که اراضی را بدون پرداخت هیچ وجهی
در یافت و با توافق مالک
 قدر السهم مذکور را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری
دریافت نماید.

چنانچه

ظرف دو ماه از تاریخ ارسال نقشه به شهرداری پاسخی از ناحیه آن مرجع واصل نشود، حسب مراجعه
و تقاضای متقاضی اداره ثبت می تواند رأسا مبادرت به تفکیک نماید.
پس از وصول پاسخ شهرداری، نماینده ثبت و نقشه بردار به محل مراجعه نموده، در صورتی که قطعات
تفکیکی داخل در محدوده ملکی باشند و اختلافی با مجاورین ملاحظه نگردد، نقشه بردار نقشه تفکیکی
را با توجه به نقشه تأییدشده شهرداری، ترسیم و قطعات تفکیکی را به نرخ منطقه ای، ارزیابی و نماینده،
صورتجلسه تفکیکی را تهیه و مراتب را طی گزارشی به اطلاع مسئول اداره میرسانند.

در صورتجلسه تفکیکی، ابتدا بایستی جریان ملک و حدود و مشخصات کل ملک، سپس حدود و مشخصات
قطعات تفکیکی با تعیین شماره و با ذکر طول ابعاد او مساحت به ترتیب نوشته شود و نماینده و نقشه بردار
و متقاضی آن را امضاء نماید و مراحل بعدی از جمله گواهی بازداشتی و امور حسابداری بررسی می گردد
و مسئول اداره پس از کنترل و بررسی عملیات انجام شده، صورتجلسه تفکیکی را امضاء می نماید.

نکته:

در موقعی که تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت سند
مالکیت آن صادر شده، نقشه برداری مورد تفکیک و باقی مانده آن با رعایت جهات مذکور در صورت مجلس
تحديدی و سند مالکیت ضروری است و باید از حدود مذکور در صورت مجلس تحدید و سند تجاوز نشود و در
صورت بروز اشکال، گزارش و کسب تکلیف شود.(بند ۳۷۵ بخشنامه های ثبتی)

نکته:

تفکیک املاک فاقد ساختمان که دارای حدود مشخص نیست، منوط به پی کنی از طرف ذی نفع است و
نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده، تفکیک قسمتی از آن به وسیله اداره ثبت برای
انجام معامله، ممنوع است.(بند ۳۷۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی)

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).