a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نحوه رسیدگی به شکایت از دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی

خانه > دعاوی بانکی  > نحوه رسیدگی به شکایت از دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی

نحوه رسیدگی به شکایت از دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی

نحوه رسیدگی به شکایت از دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی

نحوه رسیدگی به شکایت از دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی

هممانطور که مطرح کردیم ،بدهکار اجرایی ، در صورتی که نسبت به اجراییه و عملیات اجرایی
شکایت داشته باشد، بر حسب مورد می تواند از مراجع زیر بهره گیرد.

بند اول: مراجعه به واحد اجرای ثبت محل
(دایره اجرا و رئیس ثبت محل و سپس هیئت نظارت ثبت استان)

در صورتی که بدهکار اجرایی نسبت به عملیات اجرایی شکایت دارد می تواند شکایت خود را
با ارائه دلایل و مدارک به رئیس ثبت محل تقدیم کند و رئیس ثبت محل وظیفه دارد فورا رسیدگی
نموده و با ارایه دلیل
 رأی صادر کند.

رأی رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود، و اشخاص ذی نفع
اگر شکایتی از رأی رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود
را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار، تسلیم نمایند. تا قضیه برابر بند ۸ ماده  ۲۵ اصلاحی
قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت استان طرح و رسیدگی شود.

بند دوم: مراجعه به دادگاه حقوقی ( مراجع قضایی)

در شرایطی که شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجراییه ثبتی است.
و متقاضی ادعا دارد که از ابتدا نباید اجراییه صادر می گردید و بستانکار اجرایی، استحقاق دریافت
وجه مندرج در اجراییه را بعضا یا کلا ندارد.

در این حالت، موضوع صرفا در صلاحیت مراجع قضایی است. و واحدهای اجرای ثبت، افراد را
به اقامه دعوا راهنمایی می نمایند که اشخاص به مراجع قضایی  رجوع و به طرق زیر
به طرز غلط و صحیح اقامه دعوا می نمایند.

الف) اقامه غلط و غير صحيح

1- شکایت از عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت

٢- ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت

۳- بطلان عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت

۴- شکایت از نحوه اجرای واحد اجرای ثبت

5- ابطال مزایده واحد اجرای ثبت

دعاوی نام برده و مشابه آن در مراجع قضایی صحیح نمی باشد، زیرا اگر که آمد و عملیات اجرایی
تعريف و مصادیق آن ذکر شود دعاوی ذکر شده مربوط به عملیات اجرایی است که در صلاحیت رئیس
محل و بعد از آن اعتراض آن در هیئت نظارت ثبت استان است که مراجع قضایی مطابق ماده ۱۶۹ از
ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و… مصوب ۸۷
/ ۶ / ۱۱ رئیس قوه قضاییه و سایر مقررات
مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل صادر و پرونده
جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. و صدور قرار عدم استماع دعوا در این خصوص
که برخی مراجع قضایی صادر می نمایند متکی به دلیل و مستند نبوده و مبتنی بر اشتباه است.

شکایت از دستور اجرا

ب) اقامه دعوای صحیح و جهات استحقاق خواهان

١- شکایت از دستور اجرا مقوم به ۰۰۰ ریال

۲- شکایت از دستور اجرای واحد اجرای ثبت مقوم به ۰۰۰ ریال

٣- شکایت از دستور اجرای رئیس ثبت محل مقوم به۰۰۰ ریال

۴- شکایت از دستور اجرای سند رسمی توسط رئیس ثبت محل مقوم به۰۰۰ ريال

5- ابطال اجراییه مقوم به ۰۰۰ ریال

6- ابطال اجراییه ثبتی مقوم به ۰۰۰ ریال

7- بطلان دستور اجرا مقوم به ۰۰۰ ريال

8-بطلان دستور اجرای واحد اجرای ثبت مقوم به ۰۰۰ ریال

9-بطلان دستور اجرای رئیس ثبت محل مقوم به ۰۰۰ریال

10-بطلان اجراییه مقوم به۰۰۰ ریال

11- بطلان اجراییه ثبتی مقوم به۰۰۰ ریال

هرکدام از دعوهای ذکر شده در واقع یک دعوی است و نوع کامل به شرح زیر است.

شکایت از دستور اجرای سند عادی با رئیس ثبت محل به یکی از جهات ذیل مقوم به … ریال

الف) ادعای مخالفت «دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند

ب) ادعای مخالفت«دستور اجرای سند رسمی و با قانون

ج) ادعا به جهت پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا (برائت ذمه)

د) ادعا به جهت باطل بودن مبنای صدور اجراییه ( مانند بطلان قرارداد بانکی)

ه) ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی
و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجراييه

و) ادعا به جهت این که اجراییه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی
حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سن(اعم از عادی یا رسمی) صادر گردیده است.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).