a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

طرح دعوای اعسار یا تقسیط قبل از مطالبه دائن

خانه > دعاوی اعسار  > طرح دعوای اعسار یا تقسیط قبل از مطالبه دائن

طرح دعوای اعسار یا تقسیط قبل از مطالبه دائن

طرح دعوای اعسار یا تقسیط قبل از مطالبه دائن

طرح دعوای اعسار یا تقسیط قبل از مطالبه دائن

طرح دعوای اعسار یا تقسیط قبل از مطالبه دائن

پرسش:

آیا استماع دعوای اعسار یا تقسیط، قبل از مطالبه دائن و صدور حکم قطعی بر محکومیت
مدیون جایز است؟

نظرهای ابرازی

نفر اول

اولا: تا زمانی که دین، مورد مطالبه دائن قرار نگرفته باشد برای مدیون تكلیفی ایجاد نمی شود
تا انجام آن موجب عسرت او شده و در نتیجه تقاضای رفع آن عسرت را نماید.
مفهوم آیه شریفه: « و ان كان ذو عسره فنظره الى میسره»
نیز به همین معناست. ازطرفي
اعسار بیانگر وضعیت فعلی مدیون از جهت عدم تمکن مالی او وضعیت باید در زمان مطالبه دائن
صورت گیرد نه قبل از آن؛ زیرا اگر نموده و او را همچنان معسر شناخت، قبول و استماع دعوای
اعسار قبا ضمن آنکه باعث می گردد حجم زیادی از پرونده های دادگستری را به خود دهد.
(
زیرا هر مدیونی ابتدا درخواست اعسار از پرداخت دین خود را می نمای می شود، دائن یا طلبکار
هنگام مطالبه خود محجور باشد هم وجود دائن و اشتغال و هم رفع عسرت و وجود تمکن مالی او
را به اثبات برساند)

ثانيا: صرف مطالبه دائن، کافی برای پذیرش ادعای اعسار مدیون نیست بلکه مطالبه دائن باید
منتهی به صدور حکم قطعی و اجراییه هم گردد؛ زیرا تنها بعد از صدور حکم قطعی است که دین
بر گردن مدیون ثابت شده و با صدور اجراییه، مکلف به پرداخت می گردد. لذا در حال حاضر دعوای
اعسار صرفا در محدوده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ و آیین نامه
مربوطه قرار داشته و باید بر اساس آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر دوم

قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ که هنوز هم حاکمیت داشته و نسخ نشده است در مواد ۱، ۲۳
و ۲۴ صراحتا به قابلیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت دین اشاره دارد و در مورد اینکه این
ادعا، باید بعد از مطالبه دائن به عمل آید قیدی نداشته و به صورت مطلق بیان شده است.

به علاوه قانون نحوه اجرای محکومیت های رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را
تجویز نموده است به هي پذیرش دعوای اعسار از پرداخت دین نیست؛ چه اینکه اثبات شیء
نفي – بنابراین، پذیرش و استماع دعوای اعسار منحصر به محکوم به نبوده و دیون حتی قبل
از مطالبه دائن جایز است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).