a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن امکانپذیر است ؟

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن امکانپذیر است ؟

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن امکانپذیر است ؟

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن
پرسش

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن مناسب امکانپذیر است ؟

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن مناسب امکانپذیر است ؟

دادخواست زوجه عليه زوج جهت تهیه مسکن مناسب

خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده؛
زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ سپس زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است.
آیا زوج می تواند تقاضای بازداشت زوج بنماید یا به لحاظ اینکه تهیه مسکن جزو نفقه است به عنوان ترک انفاق کیفری کند ؟
زوج را بنماید یا به لحاظ شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

پاسخ (نظر اکثریت)

پاسخ (نظر اکثریت)

با توجه به اینکه رای به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است.
دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد. مهم شیوه اجراست و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است،
زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بندهای ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون،
نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام که مقرر میدارد: (هرگاه محکوم به انجام عمل معين باشد؛
و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد،
محکوم له می تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند.
و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند).
دادگاه و دایره اجرا سعی خواهد کرد:
به نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و اشخاص دیگر اجرا کند.
اگر هیچ طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر اینکه زوج اعسار خود را ثابت کند.

پاسخ (نظر اقلیت)

پاسخ (نظر اقلیت)

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرده است:
(شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود) در صورتی که در مانحن فیه موضوع انجام کار است.
پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده، حمایت از خانواده چه زن و چه مرد است،
حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می کند با احتیاط تمام کند،
بازداشت حتی چند روزه زوج در95%موارد اختلاف منجرب به جدایی و طلاق و بی سرپرست ماندن زوجه و فرزندان میشود.
موضوع مطروحه منصرف ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
در نتیجه نص خاص برای بازداش زوج نداریم و زوجه می تواند از طریق دادسرا با طرح شکایت ترک انفاق،
یا از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست مستقل مطالبه نفقه کند.

پاسخ (نظر کمیسیون نشست قضایی)

پاسخ (نظر کمیسیون نشست قضایی)

از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است،
و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم به دادگاه است،
و با اعمال و رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آنچه در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد،
بنا بر تصمیم دادگاه مقرر می گردد،
تصميم قضایی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنه شمول حکم اصلی بوده،
و با رعایت مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر می رسد؛
بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تایید می شود.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).