a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

عقد وکالت

عقد وکالت

عقد وکالت

عقد وکالت

مبحث وکالت: اگر بخواهیم در رابطه با وکالت صحبت کنیم باید ابتدا به چند نکته اشاره ایی داشته باشیم قبل از توضیح ذکر این مورد خالی از لطف نیست، هر زمان که عقد وکالت بین یک یا چند نفر منعقد می شود برای وکیل و موکل (شخصی که از وکیل می خواهد کار حقوقی اورا پیگیری کند) تعهداتی را به همراه خواهد داشت.

در ابتدا به این موضوع می پردازیم که عقد وکالت چیست؟ وکالت نوعی عقد است که بین یک نفر یا چند نفر منعقد می شود و به واسطه آن شخصی به وکیل وکالت می دهد که به جای او در دادگاه حاضر شود و این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه وکیل قبول کند، که به نیابت از شخص در دادگاه حاضر شود و این قبول با هر لفظ و با هرعملی از جانب وکیل تحقق پیدا می کند.

یعنی زمانی که وکیل قرار داد را امضا می کند به این معنی است. که قبول کرده در واقع هر عمل متعارفی دلالت بر قبول دارد وکالتی که از جانب شخص به وکیل داده می شود یا به صورت مطلق است یعنی این اختیار را به وکیل میدهد که در کلیه امور او میتواند ورود پیدا کند البته این اختیار تنها در امور مالی شخص است؛ نه امور شخصی وی اما حالتی از وکالت وجود دارد که فقط برای انجام کاری بخصوص به وکیل وکالت میدهند وکیل نمیتواند خارج از حدود اختیاراتی که برای او مشخص شده ورود پیدا کند نکته این است که وکیل تنها حق این را دارد که دعوی مورد نظر را در دادگاه اقامه کند.

و شرایط را به بهترین شکل ممکن به نفع موکل خود پدید آورد اما وکیل این حق را ندارد که بخواهد به جای شخصی که به او وکالت داده است پولی را دریافت کند از شخصی که محکوم شده است.
با یک مثال ساده این مورد را توضیح میدهیم: شخصی یک چک به مبلغ (50 میلیون تومان) را می خواهد از شخصی که از پرداخت امتناع می کند دریافت کند به وکیل مراجعه می کند و قراداد وکالت بین آن دو منعقد می شود وکیل دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه چک به دادگاه تقدیم می کند حکم جلب شخص بدهکار را می گیرد و دادگاه او را ملزم به پرداخت می کند نکته درست همینجاست که وکیل این اجازه را ندارد که مبلغ را خود از شخص دریافت کند مگر با اجازه خود شخص.

عقد وکالت تنها تا جایی به وکیل اجازه می دهد که دعوی مورد نظر را تا رای قطعی پیش ببرد و در زمان دریافت حق خود شخص باید حضور داشته باشد و یا صریحا ذکر کرده باشد که خود وکیل هم این اجازه را دارد مگر در موارد استثنا که شرایط جوری ایجاب میکند.
که شخص وکیل همان لحظه خودش باید پول یا هرچیز دیگری را دریافت کند حال بعداز ایجاب و قبول از جانب وکیل و موکل وتعیین اختیارات وکیل از جانب شخص و بستن قرارداد شاید انجام کار مجانی باشد و یا شاید در قبال پرداخت حق الوکاله باشد نکته مهم و اساسی درعقد وکالت این است که تنها زمانی شخص میتواند وکالت در کاری به بدهد.
که خودش اصالتا بتواند ان کار را انجام دهد منظور از این حرف این است که شخص طبق قانون دارای اهلیت باشد (هلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود).

و همینطور بلعکس به وکیلی هم که مراجعه میکند باید شرایط فوق را دارا باشد در غیر این صورت نه دعوی اقامه شده قابلیت پیگیری دارد نه عقدی که منعقد شده دارای جنبه قانونی میباشد نتیجه گیری کلی:

۱) وکالت عقدی است اذنی.
۲) وکالت در امور حقوقی امکان پذیر است مگر در قبض ثمن یا اخذ حق که تصریح می خواهد.
۳) اهلیت طرفین (موکل و وکیل) شرط است.
۴) باید موکل اهلیت و اختیار داشته باشد.
۵) موکل باید اهلیت انجام موضوع مورد وکالت را داشته باشد.
۶) موارد وکالت باید تصریح شود.

همانطور که قبلا هم گفته شد به واسطه عقد قرارداد وکالت بین طرفین برای هر دو طرف قرارداد تعهداتی به وجود می آید تعهدات وکیل:

هرزمانی که کم کاری وکیل در انجام و پیگیری کار شرایط را جوری رقم زند که باعث ورود ضرری به شخصی که به او وکالت داده شود (موکل) شود وکیل مسئول است.

همچنین وکیل باید در هر مرحله از دادرسی از پرونده با در نظر گرفتن مصلحت موکلش اقدام به هر عملی کند و نباید از اختیاراتی که به او داده شده تجاوز کند و باید به بهترین شکل پیگیری پرونده ایی که به او محول شده را انجام دهد.

و همانطور که گفته شد وکیل حق ندارد دریافتی به جای موکلش داشته باشد مگر در مواردی که صریحا از جانب او اعلام شده باشد اگر این صراحت وجود داشت و شخص وکیل مبلغی را دریافت کرد باید پول و یا هرچیزی که دریافت میکند تمام و کمال به موکلش بازگرداند عقد قرار داد ممکن است بین یک شخص با چند وکیل منعقد شود.

در این حالت اگر مورد وکالت بین چند وکیل یکسان باشد انها نمیتوانند هرکدام به صورت مستقل و مجزا ورود پیدا کنند و در صورتی که دو نفر به صورت جمعا وکیل در یک پرونده باشند و یکی از آنها فوت کند وکالت وکیل دیگر هم باطل می شود اما اگر یک شخص به چند وکیل وظایف و اختیارات مجزا داده باشد.
در این حالت هرکدام این حق را دارند که در حدود و وظایف خود مستقلا ورود داشته باشند زمانی که شخص وکیل در انجام امری باشد نمی تواند برای انجام همان امر به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه وکیل در توکیل.

باشد وکالت در توکیل چیست؟ وکالت در توکیل بدین معنی است که شخصی که در اجرای امری از سوی موکل وکالت دارد این نمایندگی و نیابت را به شخص دیگری واگذار کند.
که این امر در صورتی ممکن است که وکیل پایه یک دادگستری صریحاً یا ضمناً اختیار آن را از سوی موکل داشته باشد.
حال اگر وکیلی این اجازه نداشته باشد و انجام امری که وظیفه اوست به وکیل دیگری بسپارد و اگر ضرری به موکل بر اثر کم کاری یا هر عمل ارادی برسد هم وکیل و هم شخص ثالث (وکیل دوم) مسئول به پرداخت خسارت هستند.

تعهدات موکل (شخصی که به وکیل وکالت در انجام امری داده): وکیل اگر در حدود اختیاراتش عمل کند موکل باید تمام تعهداتی که قبول کرده و قول داده عمل کند.
و در مواردی که وکیل خارج از اختیاراتش انجام داده موکل هیچ گونه تعهدی ندارد مگر اینکه بعد از انجام موکل آنرا قبول کرده باشد شخص موکل مسئول است.

علاوه بر پرداخت حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی پرونده هم پرداخت کند مگر اینکه توافق او با وکیل چیز دیگری باشد.

همچنین در پرداخت حق الوکاله پرداخت باید طبق قرارداد باشد و اگر مشخص نشده باشد طبق تعرفه دولتی و عرف محسوب میشود.

و اگر عادتی در عرف وجود نداشته باشد وکیل مستحق اجرت المثل است یعنی به میزان ارزش کاری که انجام داده پول دریافت کند و اگر در قراردادی میزان حق الوکاله ذکر نشده باشد فرض بر با اجرت بودن عمل انجامی میباشد و در بحث پایانی به این مورد میپردازیم که به چه صورت هایی قرارداد وکالت منقضی میشود.

  1. زمانی که موکل وکیل را از منصبش عزل کند.
  2. زمانی که وکیل خودش استعفا بدهد.
  3. هر دو شخص هم وکیل و هم موکل یا فوت کنند یا مجنون شوند.* نکته ایی در عزل وکیل وجود دارد موکل نمی تواند هر زمانی که بخواهد وکیل را از مقامش عزل کند.

ولی اگر موکلی وکیل خود را عزل کند انجام هر امری که وکیل در خصوص پرونده تا زمانی که خبر عزلش را نشنیده انجام داده باشد نسبت به موکلش صحیح و جایز است و زمانی که وکیل استعفا میدهد تا زمانی که موکل او بر اجازه خودش برای وکالت باقی باشد وکیل مجدد میتواند به کار خود ادامه دهد.

و هر زمانی که مورد وکالت از بین برود یا خود موکل آن عمل را انجام دهد.
مثله اینکه مالی که برای فروش به وکیل وکالت داده خودش به فروش برساند وکالت منفسخ می شود.

گردآورنده: (مائده راد)

<در صورت نیاز به اخذ مشاوره با شماره 3671717-0939 تماس حاصل فرمایید>

<موسسه ثبتی حقوقی بازرگان این افتخار را دارد که در انجام کلیه امور (حقوقی-کیفری-خانواده) با شما عزیزان نهایت مساعدت را داشته باشد، همکاری با شما افتخار ماست>