a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رای نمونه دادخواست برای دعوى تخلیه جهت نیازشخصی

خانه > دعاوی سرقفلی  > نمونه رای نمونه دادخواست برای دعوى تخلیه جهت نیازشخصی

نمونه رای نمونه دادخواست برای دعوى تخلیه جهت نیازشخصی

نمونه رای نمونه دادخواست برای دعوى تخلیه جهت نیازشخصی

نمونه رای نمونه دادخواست برای دعوى تخلیه جهت نیازشخصی

نمونه رای نمونه دادخواست برای دعوى تخلیه جهت نیازشخصی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای فرزند… به طرفیت آقای به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت
خوانده به تخلیه عین مستأجره به جهت نیاز شخصی که شامل یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی فرعی از اصلی
بخش می باشد با احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری فی مابین به دلالت تصویر مصدق سند ابرازی
پیوست دادخواست و قرارداد اجاره رسمی به شماره، به شرح متن دادخواست و نظر به اینکه خواهان جهت اثبات
ادعای خویش تقاضای معاینه و تحقیق محلی نموده و دادگاه با صدور قرار معاینه و تحقیق محلی اجرای قرار،
احرار وجود نیاز شخصی خواهان اقدام به تعیین کارشناس جهت برآورد میزان حق کسب و پیشه نموده که کارشناس
منتخب دادگاه به موجب نظریه شماره ….. تاریخ، نظریه خویش را تقدیم که در مهلت قانونی مورد اعتراض خوانده
قرار گرفت.

موضوع به هیئت سه نفره از کارشناسان ارجاع که پس از تقدیم نظریه مجددا این نظریه نیز از جانب خوانده مورد
تعرض قرار گرفته که در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت با پذیرش دلایل اعتراض خوانده، موضوع به هیئت
پنج نفره از کارشناسان ارجاع که هیئت مزبور حسب نظریه ابرازی و ثبت شده به شماره و به تاریخ تقدیم دادگاه
شده است و مفاد آن
حاکی از تعیین حق کسب و پیشه و تجارت به میزان ریال می باشد.

نمونه رای نمونه دادخواست برای دعوى تخلیه جهت نیازشخصی

این نظریه نیز از جانب خوانده مورد اعتراض قرار گرفته لیکن به لحاظ اینکه دادگاه اعتراض اخیر خوانده را موجه
ندانسته و دلایل اعتراض را به گونه ای ندانسته تا موجب بی اعتباری نظریه اخیر شود؛ لذا نسبت به آن ترتیب
اثر داده بنا به مراتب دادگاه بدوا با احراز نیاز شخصی خواهان به مورد اجاره و تعیین حق کسب و پیشه و تجارت
مستند به بند ۲ از ماده ۱۵ و با رعایت ماده ۲۸ از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حکم بر تخلیه و
تحویل عين مستأجره صادر می نماید که خوانده موظف است پس از فراهم شدن شرایط و قطعیت حکم
صادره در راستای مقررات ماده ۲۷ همان قانون نسبت به تخلیه مورد اجاره ظرف ۲ ماه از زمان پرداخت حق
کسب و پیشه اقدام نماید.

بدیهی است موجر نیز مکلف است از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ظرف ۳ ماه نسبت به پرداخت حق کسب و
پیشه و تجارت به مستأجر یا ترتیب پرداخت آن به وی اقدام نماید و الا حکم صادره ملفي الاثر خواهد شد.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ در مرجع محترم تجدیدنظر استان… قابل تجدیدنظرخواهی
می باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).